Posts Tagged 'yacht paint contractors’

Osmosis Treatment and Testing

Osmosis Treatment

Osmosis treatment recommendations have been to many times and in various places on the boat, I repaired and treated directly in line with some of the tips I followed boats. All of the results were received successfully. Formed on the basis of previous experience osmosis repair of boats talibim. How do these repairs should be done after inspection or repair can report directly to the team of your choice üstlenebilirim. Taking the responsibility of directly writing to repair assure the transaction with the condition, osmosis occurs due to repair, free of charge within the warranty period so I repair your boat.

Inspection of osmosis

Fiberglass boats are one of the most important problems ozmozdur. Jelkot (Gell coat) topcoating called osmosis water molecules pass through because of the fiberglass body. The reason for the rise of the water body, thin membranes osmosis plants is an event that took place physical. The main problem is that the water entering the body, During the construction of the boat fully react with chemicals occurs with unmixed. This event is referred to as the hydrolysis of water molecules begins with connection of these substances. This chemical to increase the size of the newly formed molecules can not pass back through the membrane and the pressure increases. These chemicals, such as breaking a hand print with the fiberglass structure, forcing the destruction of chemical structure also affects the start and end fiberglass.

Teknelerde ozmoz zararı olarak adlandırdığımız hidroliz fiber gövdede kabarmalar ve patlalamalar başlamadan önce kolaylıkla teşhis edilemez. Zarar başladıktan sonra ise onarımı oldukça pahalı bir işlev haline gelir. Bu nedenle zararlar ortaya çıkmadan ozmoz zararının oluşup oluşmayacağının tesbiti önem taşır. Bu zararın önlenebilmesi için teşhis önemlidir. Gövdeyi bozmadan ozmoz zararının oluşup oluşmayacağı iyi bir muayene ile tesbit edilebilir.

Ozmoz zararı sadece su kesiminde değil güvertede de oluşabilir. Güverteye bağlı malzemelerin civata deliklerinden giren su eğer arada ahşap malzeme varsa onu çürüttüğü gibi fiberglass’ta da yıkıma yol açar. Dar bir bölgeyi etkilemekle birlikte söz konusu olan bağlantı noktası olduğundan zarar tam oluşmadan giderilmelidir.

A Designed by Murat Kaplan